DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE od 15.3.2021

Dátum: 12.03.2021


POZOR, ZMENA V PREVÁDZKE ŠKOLY!

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňom 15. marca 2021 bude prevádzka ZŠ Košariská, školského klubu pri ZŠ a MŠ Košariská (predškolského zariadenia) v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava. (Vestník Vlády Slovenskej republiky, Ročník 31 Čiastka 46 č.114, č. 115 vydaná 11.marca 2021) zatvorená do odvolania.
Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou
podľa rozvrhu pomocou MS Teams, EduPage, Smart Notebook, OneNote a ostatných aplikácii
ĎAKUJEME za pochopenie a vopred za spoluprácu.

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené