ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka

Dátum: 04.04.2018


Riaditeľstvo Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

v stredu 4.4. 2018 o 15:00 v budove školy (test školskej zrelosti a individuálny pohovor)
v piatok 6.4.2018 od 13:00 do 16:00 h (vyrozumenie rodičov a osobné prevzatie rozhodnutí)

Zápis sa týka detí, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2018 šiesty rok života, ako aj detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 1 rok.
K zápisu je potrebné priniesť

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • NOVÉ - Splnomocnenie druhého rodiča (v prípade, že sa zápisu nezúčastnia obidvaja rodičia, prinesie rodič na zápis vyplnenú s podpisom rodiča, ktorý sa zápisu nezúčastní)
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa – doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • v prípade, že bolo dieťa zverené do opatery jednému z rodičov – súdne rozhodnutie
  • zálohu (16,50 €) na uhradenie objednaných písaniek a pracovných zošitov

Potrebné tlačivá si možete stiahnuť aj z tohoto miesta:
Dotazník pri zápise
Žiadosť o odklad školskej dochádzky
Tlačivá môžete predvyplniť v kľude doma a priniesť na zápis.
V prípade nevyhovujúceho termínu zápisu môžno individuálny termín dohodnúť s vedením školy (najneskôr však do 30.4.2018).

Čo by mal vedieť prvák?

© 1993-2018 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené