Úvodná schôdza RZ

Dátum: 04.08.2017 - 07.09.2017


sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 15.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.
Účasť rodičov je potrebná z dôvodu doladenia chodu vyučovania, ŠKD, záujmových krúžkov a organizácie školského roka.

© 1993-2018 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené