ŽIVÁ VLASTIVEDA / exkurzia Čierny Balog

Dátum: 20.10.2017


BYSTRIANSKA JASKYŇA, LESNÁ ŽELEZICA, LESNÍCKY SKANZEN ČIERNY BALOG

BUS: Brezová SAD (6:00) – Priepasné (6:05) – Košariská (6:10) – Prašník (6:15) – Bystrá (10:30)
PEŠO: Bystrianska jaskyňa (11:00)
BUS: Bystrá (12:00) – Čierny Balog
VLAK : Čiernohronská lesná železnica (12:30) Č.Balog – Dobroč – Č. Balog – Vydrovo
*sprievod: riaditeľ ČHZ a rušňovodič v jednej roli – Ing. Aleš Bílek
PEŠO: Lesnícky skanzen (13:40)
*sprievod: lesní inžinieri: Ing. Michal Kofyra (vedúci skanzenu Čierny Balog), Zdenko Žídek (z Košarísk), Ondrej Pagáč (z Brezovej)
BUS: Vydrovo – Prašník – Košariská – Priepasné – Brezová SAD

Slnečný októbrový deň babieho leta pridal výnimočnú atmosféru, živé farby jesene. Pocit, že nielen deti, ale aj naši sprievodcovia v jaskyni, na štreke i v skanzene si tieto chvíle bez obvyklého sezónneho zhonu a tlačenice tak trocha užívali vo vzájomnej sympatií. Vydrovskou dolinou sa niesla pocta detí v piesni pri “pomníku” slovenských lesníkoch v posledných podvečerných lúčoch slnka v skanzene naplniac tak úžitkom jeden školský deň.
Ďakujeme za priazeň našim milým sprievodcom z Čierneho Balogu, za krásne materiály o lesníckom skanzene i unikátnu knihu o historií a znovukriesení Čiernohronskej lesnej železnice. Rovnako aj našim lesníkom a poľovníkom z Brezovských Karpát. Pre nás – mimoriadna pocta, nezabudnuteľný zážitok.

__________________________________________________________________________________________

SLUKA V ŠKOLE

Dátum: 05.10.2017


V posledných lúčoch zapadajúceho slnka dopadajúcich na Brehy Bradla zasvietil v tráve široký klobúk bedle vysokej. Bude dobrota k večeri… Čosi zašuchotalo, drobné perká v chumáčoch padli k zemi. Útočiaci dravec zbadajúc v poslednej chvíli hubára povolil pazúry a nešťastný operenec padol k zemi. V kroví sluka, škrabanec na chrbte, pokrivená nôžka. Nechať na prírodu? Zapliesť sa do cesty? Vzácnosť vidieť takého tvora zblízka. Zabalená do vetrovky v ruksaku, rýchly zjazd na bicykli… O desať minút už čušala v lepenkovej škatuli v bezpečí školy. Noc prežila. Jej hlasný “štabarc” potešil ráno prvých prichádzajúcich žiakov. Aj Sáru. Jej praprababička Zuzana Osuská (nar. 1907) sa volala za dievockých čias Sluková. Kedysi dávno nám na magnetofónový pás ponúkla milý veršík (či pesničku bez nôty?):

“U Slukov svietia,
majú diefča s kviétja,
u Osuskích hrajú,
veru mu hu dajú,
pravda je.”

Popoludní milú sluku vyzdvihol priateľ, ochranár Jirko – do vtáčieho útulku v Žriedlovej. Varoval nás pred prílišným optimizmom. Tri dni ju kŕmili múčnymi červami, na štvrtý zdravú vypustili. Sluky ťažko znášajú dlhšie zajatie…

__________________________________________________________________________________________

ŽELEZNICA POD JAVORINOU

Dátum: 30.09.2017


audiovizuálne hudobno – slovné pásmo pri príležitosti Slávnostného otvorenia Železničného múzea v Starej Turej venované všetkým, ktorí sa zaslúžili o budovanie a zveľadenie železničnej trate 121 (1923-1929) z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom
Účinkovali:
Železničné družstvo múzea: Viliam Matuška, Martin Horňák, Martin Majtán, Štefánia Tydorová, Barbora Lukačovičová, Horňácka muzika Petra Mičky, Kopaničiarska muzika Martina Janšta, Jiŕí Miškerík, Marek Hrin Prof. Jan Rychlik, Pavol Michalička, Ján Zeman
Technická spolupráca:
Štefánia Tydorová, Katarína Pagáčová, Martin Horňák, Jaroslav Tížik
Scenár, réžia
Viliam Matuška, Martin Janšto
Expozícia Železničného múzea – bývalý železničný sklad
Železničná stanica STARÁ TURÁ
Foto: Tomáš Baran, Veronika Janštová

__________________________________________________________________________________________

Úvodná schôdza RZ

Dátum: 04.08.2017 - 07.09.2017


sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 15.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.
Účasť rodičov je potrebná z dôvodu doladenia chodu vyučovania, ŠKD, záujmových krúžkov a organizácie školského roka.

__________________________________________________________________________________________

VRŠATECKÝMI BRADLAMI

Dátum: 28.06.2017


Turisticko – poznávací výlet do najkrajších kútov Bielych Karpát
BUS: Brezová (7:00) – Priepasné (7:05) – ZŠ Košariská (7:15) – Prašník (7:20) – Krivoklátska tiesňava – Vršatecké Podhradie
PEŠO: Vršatec (hrad) – Červený Kameň – Lednica (hrad)
BUS: Lednica – Prašník – ZŠ Košariská – Priepasné – Brezová

__________________________________________________________________________________________

PRIEPASNÉ 1957-2017

Dátum: 24.06.2017


Účinkovanie na podujatí BEZ MINULOSTI NIET PRÍTOMNOSTI – 60. výročie samostatnej obce Priepasné
Pocta primášom z Priepasného – odhalenie “muzikantských pylónov” (Ing. arch. Viliama J. Gruska) spojené so sprievodom “od Petruchov ku Kolárikom”
Babský spolek a Kopaničiarska muzika z Košarísk v programe “To najlepšie z nášho kraja”
“Krajinou starohorskou” – krátky exkurz do školského výletu košariskej málotriedky
“O zbojníkovi Hrajnohovi” – divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc – žiaci ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
“Tak to v Priepasném bývalo” – hudobný sprievod tanečníkov a spevákov z Priepasného (foto: Ján Mikulčík)

 

__________________________________________________________________________________________

O ZBOJNÍKOVI HRAJNOHOVI

Dátum: 23.06.2017


divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc, ktorú zaznamenala Marie Korandová, zdobená piesňami Zuzany Plačkovej (1909), Anny Gabrižovej (1924), Anny Kostelnej (1894) a manželov Kateriny (1898) a Štefana (1899) Zubákovcov z Brezovej – Končín, ktoré zapísala pani učiteľka Oľga Kovačičová – Húsková v zbierke Piesne z Brezovej
Národný dom Štefánikov KOŠARISKÁ – 19:30 a 20:30
(foto: Radoslav Ožvoldík)

__________________________________________________________________________________________

AUTOMOBIL – VETERÁN

Dátum: 09.06.2017


Prehliadka historických vozidiel (z obdobia začiatku 20. stor, prevažne americkej značky Ford), ktorých majitelia na okružnej ceste návštívili Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách. Po odjazde veteránov sme besedovali o počiatkoch automobilizmu, premietli úryvky z dokumentu o slávnom modele Ford – T a z filmu Moderná doba (1936), kde Charlie Chaplin pracuje ako robotník v pásovej výrobe.

__________________________________________________________________________________________

VČELÍ RAJ

Dátum: 26.05.2017


Zážitkový program o včelách pripravil deťom David Turčáni z občianskeho združenia “Včelí Raj”, obyvateľ lazu Liešnica neďaleko Kokavy nad Rimavicou. Ďakujeme ujovi včelárovi za nezvyčajný zážitok, pani Zuzane Urbanovej za zorganizovanie a zabezpečenie podujatia.

__________________________________________________________________________________________

KRAJINOU POVSTALECKEJ HISTÓRIE

Dátum: 18.05.2017


Turistický krúžok Ondreja Senku
Vlastiveda zážitkovým učením

  • SAD: Košariská – Myjava – Stará Myjava
  • PEŠO: Stará Myjava – Krivosúdy, partizánske bunkre oddielu Hurban v Šlahorovej – obec Nárcie, vypálená 3. marca 1945 fašistami – Topolecká
  • MIKROBUS: Topolecká – Miškéch Dedinka – Múzeum S. Štúra Lubina – Roh, miesto posledného odpočinku hrdinov SNP (sprievod a výklad: Ing. Oľga Hrabovská)
  • MIKROBUS – Lubina – Priepasné – Košariská – Brezová pod Bradlom

__________________________________________________________________________________________