CHCETE POMÔCŤ 2% MALOTRIEDKE?

Dátum: 02.02.2018


2% z dane v prospech RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Vážení rodičia a priatelia školy v Košariskách,
už tradične sa obraciame na Vás so žiadosťou o pomoc škole formou darovania 2 % z dane z príjmov, resp. oslovenia Vašich rodinných príslušníkov či známych. Čiastka z príjmu je časťou Vášho povinného odvodu do štátnej pokladne. Vaše rozhodnutie umožní presmerovanie preukázanej čiastky zo všeobecného adresáta, ktorého určuje štát na konkrétny cieľ v regióne – rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít ZŠ M.R.Štefánika v Košariskách.
Ivana Mosná, predseda RZ


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si a vyplňte RZ_Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
  IČO: 173196170712
  Právna forma: Občianske združenie

  Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
  Sídlo: Košariská, 906 15 Košariská 
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2017. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  IČO: 173196170712
  Právna forma: Občianske združenie

  Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
  Sídlo: Košariská, 906 15 Košariská
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 

__________________________________________________________________________________________

2% ľudovej kultúre – OZ ROSENKA

Dátum: 01.02.2018


Vážení priatelia
už tradične sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu aktivitám Občianskeho združenia Rosenka formou darovania 2 % z dane z príjmov, resp. oslovenia Vašich rodinných príslušníkov či známych. Čiastka z príjmu je časťou Vášho povinného odvodu do štátnej pokladne. Vaše rozhodnutie umožní presmerovanie preukázanej čiastky zo všeobecného adresáta, ktorého určuje štát, na konkrétny cieľ v regióne.
Ďakujeme
Martin Janšto, štatutár združenia


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si a vyplňte R_Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, min. výška v prospech prijímateľa je 3 €.
  IČO: 37915690
  Právna forma: Občianske združenie

  Obchodné meno: Občianske združenie ROSENKA
  Sídlo: ZŠ M.R.Štefánika, 906 15 Košariská
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2017. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, min. výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  IČO: 37915690
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Občianske združenie ROSENKA
  Sídlo: ZŠ M.R.Štefánika, 906 15 Košariská
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA / exkurzia Čierny Balog

Dátum: 20.10.2017


BYSTRIANSKA JASKYŇA, LESNÁ ŽELEZICA, LESNÍCKY SKANZEN ČIERNY BALOG

BUS: Brezová SAD (6:00) – Priepasné (6:05) – Košariská (6:10) – Prašník (6:15) – Bystrá (10:30)
PEŠO: Bystrianska jaskyňa (11:00)
BUS: Bystrá (12:00) – Čierny Balog
VLAK : Čiernohronská lesná železnica (12:30) Č.Balog – Dobroč – Č. Balog – Vydrovo
*sprievod: riaditeľ ČHZ a rušňovodič v jednej roli – Ing. Aleš Bílek
PEŠO: Lesnícky skanzen (13:40)
*sprievod: lesní inžinieri: Ing. Michal Kofyra (vedúci skanzenu Čierny Balog), Zdenko Žídek (z Košarísk), Ondrej Pagáč (z Brezovej)
BUS: Vydrovo – Prašník – Košariská – Priepasné – Brezová SAD

Slnečný októbrový deň babieho leta pridal výnimočnú atmosféru, živé farby jesene. Pocit, že nielen deti, ale aj naši sprievodcovia v jaskyni, na štreke i v skanzene si tieto chvíle bez obvyklého sezónneho zhonu a tlačenice tak trocha užívali vo vzájomnej sympatií. Vydrovskou dolinou sa niesla pocta detí v piesni pri “pomníku” slovenských lesníkoch v posledných podvečerných lúčoch slnka v skanzene naplniac tak úžitkom jeden školský deň.
Ďakujeme za priazeň našim milým sprievodcom z Čierneho Balogu, za krásne materiály o lesníckom skanzene i unikátnu knihu o historií a znovukriesení Čiernohronskej lesnej železnice. Rovnako aj našim lesníkom a poľovníkom z Brezovských Karpát. Pre nás – mimoriadna pocta, nezabudnuteľný zážitok.

__________________________________________________________________________________________

SLUKA V ŠKOLE

Dátum: 05.10.2017


V posledných lúčoch zapadajúceho slnka dopadajúcich na Brehy Bradla zasvietil v tráve široký klobúk bedle vysokej. Bude dobrota k večeri… Čosi zašuchotalo, drobné perká v chumáčoch padli k zemi. Útočiaci dravec zbadajúc v poslednej chvíli hubára povolil pazúry a nešťastný operenec padol k zemi. V kroví sluka, škrabanec na chrbte, pokrivená nôžka. Nechať na prírodu? Zapliesť sa do cesty? Vzácnosť vidieť takého tvora zblízka. Zabalená do vetrovky v ruksaku, rýchly zjazd na bicykli… O desať minút už čušala v lepenkovej škatuli v bezpečí školy. Noc prežila. Jej hlasný “štabarc” potešil ráno prvých prichádzajúcich žiakov. Aj Sáru. Jej praprababička Zuzana Osuská (nar. 1907) sa volala za dievockých čias Sluková. Kedysi dávno nám na magnetofónový pás ponúkla milý veršík (či pesničku bez nôty?):

“U Slukov svietia,
majú diefča s kviétja,
u Osuskích hrajú,
veru mu hu dajú,
pravda je.”

Popoludní milú sluku vyzdvihol priateľ, ochranár Jirko – do vtáčieho útulku v Žriedlovej. Varoval nás pred prílišným optimizmom. Tri dni ju kŕmili múčnymi červami, na štvrtý zdravú vypustili. Sluky ťažko znášajú dlhšie zajatie…

__________________________________________________________________________________________

ŽELEZNICA POD JAVORINOU

Dátum: 30.09.2017


audiovizuálne hudobno – slovné pásmo pri príležitosti Slávnostného otvorenia Železničného múzea v Starej Turej venované všetkým, ktorí sa zaslúžili o budovanie a zveľadenie železničnej trate 121 (1923-1929) z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom
Účinkovali:
Železničné družstvo múzea: Viliam Matuška, Martin Horňák, Martin Majtán, Štefánia Tydorová, Barbora Lukačovičová, Horňácka muzika Petra Mičky, Kopaničiarska muzika Martina Janšta, Jiŕí Miškerík, Marek Hrin Prof. Jan Rychlik, Pavol Michalička, Ján Zeman
Technická spolupráca:
Štefánia Tydorová, Katarína Pagáčová, Martin Horňák, Jaroslav Tížik
Scenár, réžia
Viliam Matuška, Martin Janšto
Expozícia Železničného múzea – bývalý železničný sklad
Železničná stanica STARÁ TURÁ
Foto: Tomáš Baran, Veronika Janštová

__________________________________________________________________________________________

Úvodná schôdza RZ

Dátum: 04.08.2017 - 07.09.2017


sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 15.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.
Účasť rodičov je potrebná z dôvodu doladenia chodu vyučovania, ŠKD, záujmových krúžkov a organizácie školského roka.

__________________________________________________________________________________________

VRŠATECKÝMI BRADLAMI

Dátum: 28.06.2017


Turisticko – poznávací výlet do najkrajších kútov Bielych Karpát
BUS: Brezová (7:00) – Priepasné (7:05) – ZŠ Košariská (7:15) – Prašník (7:20) – Krivoklátska tiesňava – Vršatecké Podhradie
PEŠO: Vršatec (hrad) – Červený Kameň – Lednica (hrad)
BUS: Lednica – Prašník – ZŠ Košariská – Priepasné – Brezová

__________________________________________________________________________________________

PRIEPASNÉ 1957-2017

Dátum: 24.06.2017


Účinkovanie na podujatí BEZ MINULOSTI NIET PRÍTOMNOSTI – 60. výročie samostatnej obce Priepasné
Pocta primášom z Priepasného – odhalenie “muzikantských pylónov” (Ing. arch. Viliama J. Gruska) spojené so sprievodom “od Petruchov ku Kolárikom”
Babský spolek a Kopaničiarska muzika z Košarísk v programe “To najlepšie z nášho kraja”
“Krajinou starohorskou” – krátky exkurz do školského výletu košariskej málotriedky
“O zbojníkovi Hrajnohovi” – divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc – žiaci ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
“Tak to v Priepasném bývalo” – hudobný sprievod tanečníkov a spevákov z Priepasného (foto: Ján Mikulčík)

 

__________________________________________________________________________________________

O ZBOJNÍKOVI HRAJNOHOVI

Dátum: 23.06.2017


divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc, ktorú zaznamenala Marie Korandová, zdobená piesňami Zuzany Plačkovej (1909), Anny Gabrižovej (1924), Anny Kostelnej (1894) a manželov Kateriny (1898) a Štefana (1899) Zubákovcov z Brezovej – Končín, ktoré zapísala pani učiteľka Oľga Kovačičová – Húsková v zbierke Piesne z Brezovej
Národný dom Štefánikov KOŠARISKÁ – 19:30 a 20:30
(foto: Radoslav Ožvoldík)

__________________________________________________________________________________________

AUTOMOBIL – VETERÁN

Dátum: 09.06.2017


Prehliadka historických vozidiel (z obdobia začiatku 20. stor, prevažne americkej značky Ford), ktorých majitelia na okružnej ceste návštívili Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách. Po odjazde veteránov sme besedovali o počiatkoch automobilizmu, premietli úryvky z dokumentu o slávnom modele Ford – T a z filmu Moderná doba (1936), kde Charlie Chaplin pracuje ako robotník v pásovej výrobe.

__________________________________________________________________________________________