ORAVSKÁ LESNÁ, VYCHYLOVKA

Dátum: 07.05.2018


Školský výlet
►BUS: Brezová, SAD (6:00) – Košariská, ZŠ (6:10) – Priepasné (6:20) – Žilina – Nová Bystrica – Oravská Lesná
►PREHLIADKA: Stanica Tanečník – expozícia (10:30)
►ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA: Tanečník – Beskyd (11:00)
►PEŠO: Beskyd – úvraťová trať – Chmúra – Skanzen, 6 km (11:30)
►KYSUCKÁ LESNÁ ŽELEZNICA: Skanzen – Chmúra – 1. úvrať (14:00)
►PEŠO: Prehliadka skanzenu (15:00)
►BUS: Vychylovka – Nová Bystrica – Žilina – Priepasné, OcÚ – Košariská, ZŠ – Brezová, SAD

__________________________________________________________________________________________

PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO

Dátum: 03.05.2018


Tradícia vynesenia ohňa po ceste, ktorou viezli v roku 1919 pozostatky generála M. R. Štefánika a troch talianskych letcov od rodného domu na vrchol Bradla. Ideu tohto zvyku osnoval tvorca mohyly architekt D. Jurkovič. Tradíciu udržujú žiaci ZŠ Košariská s rodičmi už niekoľko rokov.
►17:15 Múzeum MRŠ – zraz vybraných žiakov, ktorí ako prví nesú fakle a ako poslední ich odovzdajú na  Bradle
►17:45 Múzeum MRŠ – zraz ostatných žiakov a účastníkov sprievodu (pri nesení fakiel sa budú striedať ostatní žiaci)
►18:15 Pochod po historickej ceste na Bradlo
►19:30 Zapálenie vatier na Bradle
Zostup z Bradla spoločne alebo samostatne pešo do Brezovej, Košarísk, Priepasného (príp. autobusom)
Podujatia sa môže zúčastniť žiak so sprievodom dospelej osoby, ktorá zodpovedá za jeho bezpečnosť, výstroj: turistická obuv pršiplášť, baterka. V prípade krajne nepriaznivého počasia zvážte účasť podľa svojho rozhodnutia – fakle by vyniesli rodičia a dospelí turisti. Účasť na podujatí je dobrovoľná.

__________________________________________________________________________________________

PLAVECKÝ MIKULAŠ, PODHRADIE

Dátum: 30.04.2018


Vlastivedná exkurzia
►BUS: (7:30) Košariská, ZŠ – Brezová, SAD (7:40) – Plav. Mikuláš
►PEŠO: Plavecký Mikuláš – jaskyňa Dzeravá skala – Palffyho poľovnícky zámoček Monrepos – Kršlenica – P. Mikuláš (7,3 km)
►BUS: Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie
►PEŠO: Plavecké Podhradie – Plavecký hrad – Plavecké Podhradie (4 km – pre tých, čo ešte budú vládať)
►BUS: Plavecké Podhradie – Brezová, SAD – Košariská, ZŠ (cca 15.00-17:00, volajte 0904 279 791)
Pokyny: turistická výstroj, suchá strava, tekutiny 1,5 l v netečúcej fľaši,s pršiplášťom. Dopravu hradí RZ.

__________________________________________________________________________________________

NÁUČNÝ CHODNÍK – PRAŠNÍK

Dátum: 27.04.2018


TUK – Turistický krúžok Ondreja Senku
►BUS: (11:58) Košariská – Prašník, Lajdovci (12:09)
►PEŠO: U Lajdov – rumovisko kaštieľa rodiny Wattenwyl – barónov hrob – jaskyňa Veľká Pec – jaskyňa malá Pec – Dúbrava
►BUS: (16:54) Prašník, Dúbrava – Košariská (17:06)

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA / exkurzia Čierny Balog

Dátum: 20.10.2017


BYSTRIANSKA JASKYŇA, LESNÁ ŽELEZICA, LESNÍCKY SKANZEN ČIERNY BALOG

BUS: Brezová SAD (6:00) – Priepasné (6:05) – Košariská (6:10) – Prašník (6:15) – Bystrá (10:30)
PEŠO: Bystrianska jaskyňa (11:00)
BUS: Bystrá (12:00) – Čierny Balog
VLAK : Čiernohronská lesná železnica (12:30) Č.Balog – Dobroč – Č. Balog – Vydrovo
*sprievod: riaditeľ ČHZ a rušňovodič v jednej roli – Ing. Aleš Bílek
PEŠO: Lesnícky skanzen (13:40)
*sprievod: lesní inžinieri: Ing. Michal Kofyra (vedúci skanzenu Čierny Balog), Zdenko Žídek (z Košarísk), Ondrej Pagáč (z Brezovej)
BUS: Vydrovo – Prašník – Košariská – Priepasné – Brezová SAD

Slnečný októbrový deň babieho leta pridal výnimočnú atmosféru, živé farby jesene. Pocit, že nielen deti, ale aj naši sprievodcovia v jaskyni, na štreke i v skanzene si tieto chvíle bez obvyklého sezónneho zhonu a tlačenice tak trocha užívali vo vzájomnej sympatií. Vydrovskou dolinou sa niesla pocta detí v piesni pri “pomníku” slovenských lesníkoch v posledných podvečerných lúčoch slnka v skanzene naplniac tak úžitkom jeden školský deň.
Ďakujeme za priazeň našim milým sprievodcom z Čierneho Balogu, za krásne materiály o lesníckom skanzene i unikátnu knihu o historií a znovukriesení Čiernohronskej lesnej železnice. Rovnako aj našim lesníkom a poľovníkom z Brezovských Karpát. Pre nás – mimoriadna pocta, nezabudnuteľný zážitok.

__________________________________________________________________________________________

SLUKA V ŠKOLE

Dátum: 05.10.2017


V posledných lúčoch zapadajúceho slnka dopadajúcich na Brehy Bradla zasvietil v tráve široký klobúk bedle vysokej. Bude dobrota k večeri… Čosi zašuchotalo, drobné perká v chumáčoch padli k zemi. Útočiaci dravec zbadajúc v poslednej chvíli hubára povolil pazúry a nešťastný operenec padol k zemi. V kroví sluka, škrabanec na chrbte, pokrivená nôžka. Nechať na prírodu? Zapliesť sa do cesty? Vzácnosť vidieť takého tvora zblízka. Zabalená do vetrovky v ruksaku, rýchly zjazd na bicykli… O desať minút už čušala v lepenkovej škatuli v bezpečí školy. Noc prežila. Jej hlasný “štabarc” potešil ráno prvých prichádzajúcich žiakov. Aj Sáru. Jej praprababička Zuzana Osuská (nar. 1907) sa volala za dievockých čias Sluková. Kedysi dávno nám na magnetofónový pás ponúkla milý veršík (či pesničku bez nôty?):

“U Slukov svietia,
majú diefča s kviétja,
u Osuskích hrajú,
veru mu hu dajú,
pravda je.”

Popoludní milú sluku vyzdvihol priateľ, ochranár Jirko – do vtáčieho útulku v Žriedlovej. Varoval nás pred prílišným optimizmom. Tri dni ju kŕmili múčnymi červami, na štvrtý zdravú vypustili. Sluky ťažko znášajú dlhšie zajatie…

__________________________________________________________________________________________

ŽELEZNICA POD JAVORINOU

Dátum: 30.09.2017


audiovizuálne hudobno – slovné pásmo pri príležitosti Slávnostného otvorenia Železničného múzea v Starej Turej venované všetkým, ktorí sa zaslúžili o budovanie a zveľadenie železničnej trate 121 (1923-1929) z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom
Účinkovali:
Železničné družstvo múzea: Viliam Matuška, Martin Horňák, Martin Majtán, Štefánia Tydorová, Barbora Lukačovičová, Horňácka muzika Petra Mičky, Kopaničiarska muzika Martina Janšta, Jiŕí Miškerík, Marek Hrin Prof. Jan Rychlik, Pavol Michalička, Ján Zeman
Technická spolupráca:
Štefánia Tydorová, Katarína Pagáčová, Martin Horňák, Jaroslav Tížik
Scenár, réžia
Viliam Matuška, Martin Janšto
Expozícia Železničného múzea – bývalý železničný sklad
Železničná stanica STARÁ TURÁ
Foto: Tomáš Baran, Veronika Janštová

__________________________________________________________________________________________

Úvodná schôdza RZ

Dátum: 04.08.2017 - 07.09.2017


sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 15.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.
Účasť rodičov je potrebná z dôvodu doladenia chodu vyučovania, ŠKD, záujmových krúžkov a organizácie školského roka.

__________________________________________________________________________________________

VRŠATECKÝMI BRADLAMI

Dátum: 28.06.2017


Turisticko – poznávací výlet do najkrajších kútov Bielych Karpát
BUS: Brezová (7:00) – Priepasné (7:05) – ZŠ Košariská (7:15) – Prašník (7:20) – Krivoklátska tiesňava – Vršatecké Podhradie
PEŠO: Vršatec (hrad) – Červený Kameň – Lednica (hrad)
BUS: Lednica – Prašník – ZŠ Košariská – Priepasné – Brezová

__________________________________________________________________________________________

PRIEPASNÉ 1957-2017

Dátum: 24.06.2017


Účinkovanie na podujatí BEZ MINULOSTI NIET PRÍTOMNOSTI – 60. výročie samostatnej obce Priepasné
Pocta primášom z Priepasného – odhalenie “muzikantských pylónov” (Ing. arch. Viliama J. Gruska) spojené so sprievodom “od Petruchov ku Kolárikom”
Babský spolek a Kopaničiarska muzika z Košarísk v programe “To najlepšie z nášho kraja”
“Krajinou starohorskou” – krátky exkurz do školského výletu košariskej málotriedky
“O zbojníkovi Hrajnohovi” – divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc – žiaci ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
“Tak to v Priepasném bývalo” – hudobný sprievod tanečníkov a spevákov z Priepasného (foto: Ján Mikulčík)

 

__________________________________________________________________________________________